YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Sự kiện lịch sử nào khẳng định thắng lợi hoàn toàn của nhân dân ta trong sự nghiệp giành độc lập cho Tổ quốc?

  • A. Chiến thắng của Khúc Thừa Dụ.
  • B. Chiến thắng của Hai Bà Trưng.
  • C. Chiến thắng chống quân xâm lược Nam Hán của Dương Đình Nghệ.
  • D. Chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chiến thắng Bạch Đằng (938) của Ngô Quyền đánh dấu thắng lợi hoàn toàn của nhân dân ta trong sự nghiệp giành độc lập cho tổ quốc, chấm dứt thời kì một nghìn năm Bắc thuộc, mở ra thời kì độc lập, tự chủ lâu dài của dân tộc.

  Chọn: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 250188

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF