YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Chính sách cai trị thâm hiểm nhất của nhà hán đối với nhân dân ta là

  • A. Đàn áp khủng bố nhân dân ta.
  • B. Thuế khóa nặng nề.
  • C. Cống nạp sản vật quý.
  • D. Đồng hóa nhân dân ta.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Khi xâm chiếm nước ta, các triều đại phong kiến phương Bắc cũng nhận thấy rằng: để cai trị dễ dàng hơn, cần phải thực hiện chính sách đồng hóa. Các triều đại phong kiến phương Bắc muốn biến nước ta thành một quận, huyện của Trung Quốc. Tuy nhiên, trải qua một ngàn năm Bắc thuộc, văn hóa truyền thống của nước ta vẫn được bảo tồn.

  Chọn: D

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 250155

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON