YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Công trình nghệ thuật đặc sắc của Cham-pa là

  • A. nhà sàn.    
  • B. Phật nhà mồ.
  • C. tháp Chăm.       
  • D. tượng phù điêu.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Người Chăm đã sáng tạo ra một nền nghệ thuật đặc sắc, tiêu biểu là các tháp Chăm, đền, tượng, các bức tượng nổi.

  Chọn: C

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 250268

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON