YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Từ năm 179 TCN cho đến đầu thế kỉ X, nước ta hầu như liên tục bị các triều đại phong kiến phương Bắc đô hộ, đó là

  • A. Triệu, Hán, Ngô, Lương, Tùy, Đường.
  • B. Tần, Triệu, Hán, Ngô, Lương, Tùy, Đường.
  • C. Tần, Triệu, Hán, Ngô, Lương, Tùy.
  • D. Triệu, Tần, Hán, Ngô, Lương, Đường.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Từ năm 179 TCN cho đến đầu thế kỉ X, nước ta hầu như liên tục bị các triều đại phong kiến phương Bắc đô hộ, đó là: Triệu, Hán, Ngô, Lương, Tùy, Đường.

  Chọn: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 250292

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF