YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Thế kỉ VII, dưới ách thống trị của nhà Đường, Giao Châu bị đổi thành

  • A. châu Giao.    
  • B. An Nam đô hộ phủ.
  • C. Giao Chỉ.    
  • D. Cửu Chân.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Năm 618, nhà Đường được thành lập ở Trung Quốc. Nước ta chịu ách thống trị của nhà Đường. Năm 679, nhà Đường đổi Giao Châu thành An Nam đô hộ phủ.

  Chọn: B

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 250265

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON