YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Mục đích mà chính quyền đô hộ mở một số trường dạy chữ Hán ở nước ta là

  • A. để giúp tất cả nhân dân ta biết chữ.
  • B. giúp con em người Hán ở nước ta biết chữ Hán.
  • C. đào tạo ra tầng lớp quan lại trung thành với người Hán.
  • D. phổ biến chữ viết của người Hán ra khắp nơi, ngoài đất Trung Quốc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chính quyền đô hộ Hán mở một số trường dạy chữ Hán ở nước ta nhằm mục đích đào tạo quan lại trung thành với người Hán, cai trị và bóc lột nhân dân ta dễ dàng hơn.

  Chọn: C

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 250220

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON