YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Quá trình thành lập và mở rộng nước Cham-pa diễn ra trên cơ sở

  • A. Hợp tác kinh tế giữa các bộ lạc.
  • B. Các hoạt động quân sự.
  • C. Hợp tác để cùng chống ngoại xâm.
  • D. Giao lưu văn hóa giữa các bộ lạc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  - Sự thành lập: năm 192 - 193, nhân dân Tượng Lâm dưới sự lãnh đạo của Khu Liên đã nổi dậy giành độc lập.

  - Sự mở rộng: các vua Lâm Ấp đã hợp nhất bộ lạc Dừa và Cau ở phía Nam, tấn công các nước láng giềng, mở rộng lãnh thổ. Phía Bắc đến Hoành Sơn (huyện Tây Quyển), phía Nam đến Phan Rang, rồi đổi tên nước là Cham-pa, đóng đô ở Sin-ha-pu-ra (Trà Kiệu - Quảng Nam).

  => Quá trình thành lập mà mở rộng nước Champa đều diễn ra trên cơ sở các hoạt động quân sự.

  Chọn: B

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 250297

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON