YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Nguồn sống chính của cư dân Cham-pa là

  • A. chăn nuôi gia súc lớn.
  • B. nông nghiệp trồng lúa nước.
  • C. khai thác lâm thổ sản.
  • D. đánh bắt thủy sản.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Nguồn sống chủ yếu của cư dân Cham-pa là nông nghiệp trồng lúa nước, mỗi năm hai vụ.

  Chọn: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 250139

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF