YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Nhà Hán tiếp tục đưa người Hán sang nước ta nhằm mục đích

  • A. tăng dân số ở Âu Lạc.
  • B. tiếp tục chính sách đồng hóa nhân dân ta.
  • C. đẩy mạnh khai hoang mở rộng diện tích.
  • D. để giúp đỡ nhân dân ta học chữ Hán.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Nhà Hán tiếp tục tăng cường đưa người Hán sang Giao Châu, buộc nhân dân ta phải học chữ Hán và tiếng Hán, tuân theo luật pháp và phong tục của người Hán. Những chính sách này để nhằm tiếp tục thực hiện chính sách đồng hóa nhân dân ta.

  Chọn: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 250216

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF