YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Nhân dân khắp nơi đều hưởng ứng, hào kiệt kéo về cùng Lý Bí khởi nghĩa là vì

  • A. họ căm thù chính quyền đô hộ.
  • B. họ muốn được làm quan sau khi cuộc khởi nghĩa thắng lợi.
  • C. họ căm thù chính quyền đô hộ và muốn giành lại độc lập cho dân tộc.
  • D. họ muốn có ruộng đất để cày cấy.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Nhân dân vào hào kiệt khắp nơi hưởng ứng cuộc khởi nghĩa Lý Bí vì những lí do sau:

  - Chính sách đô hộ tàn bạo của nhà Lương làm cho đời sống nhân dân khổ cực, mâu thuẫn xã hội trở nên gay gắt.

  - Lý Bí là người tài giòi, có uy tín trong nhân dân. Từng được cử giữ chức chỉ huy quân đội ở Đức Châu (Nam Nghệ An - Hà Tĩnh). Một thời gian sau vì căm ghét bọn đô hộ, ông đã từ quan về quê, ngầm liên lạc với các hào kiệt trong vùng để chuẩn bị nổi dậy.

  - Thứ sử Giao Châu là Tiêu Tư tàn bạo, bắt nhân dân ta nộp hàng trăm thứ thuế.

  => Nhân dân khắp nơi đều hưởng ứng, hào kiệt kéo về cùng Lý Bí khởi nghĩa là vì họ căm thù chính quyền đô hộ và muốn giành lại độc lập cho dân tộc.

  Chọn: C

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 250252

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON