YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Dưới thời nhà Hán, đứng đầu châu và quận là những viên quan cai trị

  • A. Người Hán.
  • B. Cả người Việt và người Hán.
  • C. Người Việt.
  • D. Tùy từng nơi.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Nhà Hán trong quá trình thống trị Âu Lạc đã xây dựng bộ máy cai trị như sau: Đứng đầu châu là Thứ sử, đứng đầu mỗi quận là Thái thú coi việc chính trị, Đô uy coi việc quân sự. Những viên quan này đều là người Hán.

  Chọn: A

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 250179

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON