YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Nước Vạn Xuân được thành lập vào thời gian nào?

  • A. Năm 544.     
  • B. Năm 545.
  • C. Năm 546.     
  • D. Năm 548.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Năm 544, Lý Bí lên ngôi hoàng đế (Lý Nam Đế), đặt tên nước là Vạn Xuân.

  Chọn: A

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 250126

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON