YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Thắng lợi của trận Bạch Đằng có ý nghĩa trọng đại nhất là

  • A. giữ vững nền độc lập tự chủ, mở ra thời đại độc lập lâu dài của dân tộc.
  • B. đánh tan cuộc chiến tranh xâm lược lần thứ hai của quân Nam Hán.
  • C. rửa được thù nhà.
  • D. ghi thêm một chiến thắng vĩ đại trong truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc ta.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ý nghĩa quan trọng nhất của chiến thắng Bạch Đằng năm 938 là kết thúc hơn 1000 năm Bắc thuộc, mở ra một thời kì mới trong lịch sử dân tộc - độc lập, tự chủ, lâu dài.

  Chọn: A

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 250288

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON