YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cuộc khởi nghĩa của Bà Triệu chống lại ách đô hộ của

  • A. nhà Hán.     
  • B. nhà Nam Hán.
  • C. nhà Ngô.       
  • D. nhà Tùy.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Cuộc khởi nghĩa Bà Triệu bùng nổ chống lại ách thống trị của nhà Ngô.

  Chọn: C

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 250227

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON