YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng diễn ra vào thời gian nào?

  • A. Năm 40.    
  • B. Năm 248.
  • C. Năm 43.     
  • D. Năm 545.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Mùa xuân năm 40, Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa ở Hát Môn (Hà Nội).

  Chọn: A

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 250147

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON