YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Triệu Quang Phục chọn nơi đâu làm căn cứ kháng chiến?

  • A. Dạ Trạch   
  • B. Động Khuất Lão.
  • C. Sa Nam.     
  • D. Đường Lâm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Triệu Quang Phục đã chọn Dạ Trạch làm căn cứ kháng chiến, về sau nhân dân ta thường gọi ông là Dạ Trạch Vương.

  Chọn: A

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 250136

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON