YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong thời kì Bắc thuộc, đây là tầng lớp làm ra của cải vật chất cho xã hội, họ phải nộp một phần thu hoạch, làm tạp dịch cho các gia đình quý tộc,… Họ là:

  • A. Nông dân và thợ thủ công.
  • B. Nô tì và nông dân lệ thuộc.
  • C. Nông dân công xã và nông dân lệ thuộc.
  • D. Nô tì và thợ thủ công.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Trong thời kì Bắc thuộc, nông dân công xã và nông dân lệ thuộc là tầng lớp làm ra của cải vật chất cho xã hội, họ phải nộp một phần thu hoạch, làm tạp dịch cho gia đình quý tộc.

  Chọn: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 250295

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF