AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một vật dao động điều hòa trên trục Ox quanh vị trí cân bằng O. Gọi \(A,{\rm{ }}\omega \) và \(\varphi \) lần lượt là biên độ, tần số góc và pha ban đầu của dao động. Biểu thức li độ của vật theo thời gian t là

  • A. \({\rm{ x  =  Acos(}}\omega {\rm{t  +  }}\varphi {\rm{)}}\)
  • B. \({\rm{ x  =  }}\omega {\rm{cos(}}t\varphi  + A{\rm{)}}\)
  • C. \({\rm{ x  =  tcos(}}\varphi {\rm{A  +  }}\omega {\rm{)}}\)
  • D. \({\rm{ x  =  }}\varphi {\rm{cos(A}}\omega {\rm{  +  }}t{\rm{)}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Biểu thức li độ của vật theo thời gian là  : \({\rm{ x  =  Acos(}}\omega {\rm{t  +  }}\varphi {\rm{)}}\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>