AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho \({x_1} = {A_1}\cos \left( {\omega t + \frac{\pi }{3}} \right)\,cm\) và \({x_2} = {A_2}\cos \left( {\omega t - \frac{\pi }{4}} \right)\,cm\) là hai phương trình của hai dao động điều hòa cùng phương. Biết phương trình dao động tổng hợp là \(x = 5\cos \left( {\omega t + \varphi } \right)\,cm\). Để tổng biên độ của các dao động thành phần (A1 + A2) cực đại thì φ có giá trị là 

   

  • A. \(\frac{\pi }{6}\)
  • B. \(\frac{\pi }{24}\)
  • C. \(\frac{5\pi }{12}\)
  • D. \(\frac{\pi }{12}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  + Với \(x = {x_1} + {x_2} \to {A^2} = A_1^2 + A_2^2 + 2{{\rm{A}}_1}{A_2}\cos \Delta \varphi \)

  \( \to {\left( {{A_1} + {A_2}} \right)^2} = {A^2} - 2{A_1}{A_2}\left( {1 - \cos \Delta \varphi } \right)\).

  → Ta luôn có \({A_1}{A_2} \le {\left( {\frac{{{A_1} + {A_2}}}{2}} \right)^2}\) → Tích A1A2 nhỏ nhất khi A1 = A2 khi đó tổng A+ A2  là lớn nhất → Các vectơ hợp thành tam giác cân.

  + Từ hình vẽ ta có: \(60^\circ  + \varphi  = \frac{{180^\circ  - 75^\circ }}{2} \to \varphi  = \frac{\pi }{{24}}\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>