AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho một chất điểm đang dao động điều hòa. Đồ thị phụ thuộc của li độ (x) vào thời gian (t) được mô tả như hình vẽ. Biểu thức của vận tốc tức thời của chất điểm có dạng

  • A. v = 4πcos(2πt/3 + 5π/6) cm/s     
  • B. v = 4πcos(2πt/3 + π/6) cm/s
  • C. v = 4π2cos(2πt/3 + 5π/6) cm/s           
  • D. v = 4πcos(πt/3 + π/6) cm/s

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có T/6 = 1/2 s → T = 3 s → ω = 2π/3 rad/s.

  Tại t = 0: x = A/2 theo chiều dương → φ = π/3.

  Phương trình li độ x = 6cos(2πt/3 – π/3) cm.

  → v = 4πcos(2πt/3 + π/6) (cm/s).

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>