AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một con lắc  lò xo  có m=100g và k=12,5 N/m Thời điểm ban đầu (t=0) lò xo không biến dạng, thả nhẹ để hệ vật và lò xo rơi tự do sao cho trục lò xo luôn có phương thẳng đứng và vật nặng  ở phía dưới lò xo. Đến thời điểm \({t_1} = 0,11{\rm{ }}s,\) điểm chính giữa  của lò xo được giữ  cố  định, sau đó vật dao động điều hòa. Lấy \(g = 10{\rm{ }}m/{s^2}.\) Biết độ cứng của lò xo tỉ lệ nghịch với chiều dài tự nhiên của nó.Tốc độ của vật tại thời điểm \({t_2} = 0,21{\rm{ }}s\) là

  • A. \({\rm{40}}\pi {\rm{ cm/s}}{\rm{.}}\)
  • B. \({\rm{20}}\sqrt 3 {\rm{ cm/s}}{\rm{.}}\)
  • C. \({\rm{20}}\pi {\rm{ cm/s}}{\rm{.}}\)
  • D. \({\rm{20}}\pi \sqrt 3 {\rm{ cm/s}}{\rm{.}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Giữ ở giữa coi như \(k = {k_0} = 25N/m{\rm{ }};m = 0,1{\rm{ }}kg \Rightarrow \omega  = \sqrt {\frac{k}{m}}  = \sqrt {\frac{{25}}{{0,1}}}  = 5\pi {\rm{r}}a{\rm{d}}/s \Rightarrow T = 0,4{\rm{s}}\) 

  Tại \(t = 0,1{\rm{s}}\) ta có \(\left\{ \begin{array}{l}
  v = 1,1,m/s\\
  x = \frac{{mg}}{k} = 0,04m
  \end{array} \right.\) 

  Tại \(t' = 0,21{\rm{s}}\) là sau \(\frac{T}{4} \Rightarrow v'\left( t \right) = \omega {x_t} = 5\pi .0,04 = 0,2\pi  = 20\pi \) 

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>