YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào dưới đây không đúng? Con lắc lò xo dao động điều hòa có chu kì

  • A. phụ thuộc vào khối lượng của vật nặng gắn vào đầu lò xo.
  • B. phụ thuộc vào khối lượng của vật nặng gắn vào đầu lò xo.
  • C. phụ thuộc vào hệ số đàn hồi của lò xo.
  • D. phụ thuộc vào gia tốc trọng trường tại nơi treo lò xo.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  + Chu kì dao động của con lắc lò xo không phụ thuộc vào gia tốc trọng trường tại nơi treo lò xo  

  → D sai.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA