AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn phát biểu đúng: 

  • A. Dao động cơ tắt dần có biên độ tăng dần theo thời gian.
  • B. Dao động cơ tắt dần có biên độ giảm dần theo thời gian.
  • C. Dao động cơ tắt dần luôn có hại     
  • D. Dao động cơ tắt dần luôn có lợi 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Dao động tắt dần có biên độ giảm dần theo thời gian

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>