YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hai con lắc lò xo giống hệt nhau được treo vào hai điểm ở cùng độ cao, cách nhau 3cm

  Kích thích cho hai con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với phương trình lần lượt \({x_1} = 3cos\omega t\) và  \({x_2} = 6cos\left( {\omega t + \pi /3} \right){\rm{ }}\left( {cm} \right).\) Trong quá trình dao động, khoảng cách lớn nhất giữa hai vật nhỏ của các con lắc bằng

  • A.  9 cm 
  • B. 6 cm  
  • C. 5,2 cm  
  • D. 8,5 cm
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có: Khoảng cách giữa hai vật nhỏ của con lắc bằng: \(d = \sqrt {{3^2} + {{\left| {{x_1} - {x_2}} \right|}^2}} \) 

  Ta có: \({x_1} - {x_2} = 3co{\rm{s}}\left( {\omega t} \right) - 6co{\rm{s}}\left( {\omega t + \frac{\pi }{3}} \right) = 3co{\rm{s}}\left( {\omega t} \right) + 6co{\rm{s}}\left( {\omega t + \frac{\pi }{3} + \pi } \right)\) 

  Biên độ tổng hợp: của \({x_1} - {x_2}\) là \({A^2} = {3^2} + {6^2} + 2.3.6.co{\rm{s}}\left( {\pi  + \frac{\pi }{3}} \right) \to A = 5,2cm\)

  \({d_{max}} \leftrightarrow {\left| {{x_1} - {x_2}} \right|_{max}} = A \to {d_{max}} = \sqrt {{3^2} + {{\left( {5.2} \right)}^2}}  = 6cm\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 40457

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Dao động điều hòa

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)