RANDOM
 • Câu hỏi:

  Một chất điểm dao động trên trục 0x có phương trình dao động là: x = 4cos(10t + φ)cm. Tại thời điểm t = 0 thì chất điểm có li độ –2 cm và đi theo chiều dương của trục toạ độ, φ có giá trị là

  • A. \(\frac{{ - 2\pi }}{3}ra{\rm{d}}\)
  • B. \(\frac{{5\pi }}{6}ra{\rm{d}}\)
  • C. \(\frac{{7\pi }}{6}ra{\rm{d}}\)
  • D. \( - \frac{\pi }{6}rad\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA