RANDOM
 • Câu hỏi:

  Trong dao động cơ điều hòa , các đại lượng không thay đổi theo thời gian là 

  • A. biên độ, tần số, năng lượng toàn phần       
  • B. biên độ, tần số, gia tốc
  • C. gia tốc, chu kì, lực       
  • D. vận tốc, lực, năng lượng toàn phần

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đại lượng không thay đổi theo thời gian là A, ω, W.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA