AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một chất điểm dao động với phương trình x = 5cos10t (cm). Khi chất điểm có vận tốc v = 30 cm/s và đang đi về vị trí cân bằng thì nó ở vị trí có li độ

  • A. x = 4 cm
  • B. x = - 4 cm
  • C. x = - 3 cm
  • D. x = 3 cm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có
   \(v_{max}=\omega A=50(cm/s); x^2+(\frac{v}{\omega })^2=A^2\Rightarrow x=\pm 4(cm)\)

  Chất điểm có vận tốc v > 0 và đang đi về vị trí cân bằng thì x<0 ⇒ x = - 4 cm

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>