YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một vật dao động điều hòa với chu kỳ T và biên độ A. Tốc độ trung bình lớn nhất của vật thực hiện được trong khoảng thời gian T/3 là

  • A. \(\frac{{3\sqrt 3 A}}{T}\)
  • B. \(\frac{{3A}}{T}\)
  • C.  \(\frac{{4\sqrt 2 A}}{T}\)
  • D. \(\frac{{9{\rm{A}}}}{{2T}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA