RANDOM
 • Câu hỏi:

  Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình \(x = 4\sqrt 3 \cos 8\pi t\) cm trong đó t tính theo giây. Thời gian ngắn nhất vật đi từ điểm M có li độ xM=-6 cm đến điểm N có li độ xN=6 cm là

  • A. 1/16 s
  • B. 1/8 s
  • C. 1/12 s
  • D. 1/24 s
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí có li độ \(x =  - \frac{{A\sqrt 3 }}{2} =  - 6\,cm\) đến vị trí có li độ \(x =  + \frac{{A\sqrt 3 }}{2} =  + 6\,cm\) là \(\Delta t = \frac{T}{3} = \frac{1}{{12}}s\).

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 40465

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Dao động điều hòa

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)