AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dao động của con lắc đồng hồ (đồng hồ quả lắc) là

  • A. sự cộng hưởng dao động.  
  • B. dao động cưỡng bức.
  • C. dao động tắt dần.        
  • D. dao động duy trì.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  + Dao động của con lắc trong đồng hồ là dao động duy trì.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA