AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một vật dao động điều hòa với tốc độ ban đầu là 1 m/s và gia tốc là \( - 10\sqrt 3 \,m/{s^2}\) .  Khi đi qua vị trí cân bằng thì vật có tốc độ là 2 m/s. Phương trình dao động của vật là

  • A. \(x = 10\cos \left( {20t - \frac{\pi }{3}} \right)\,cm\)
  • B. \(x = 20\cos \left( {20t - \frac{\pi }{3}} \right)\,cm\)
  • C. \(x = 20\cos \left( {10t - \frac{\pi }{6}} \right)\,cm\)
  • D. \(x = 10\cos \left( {10t - \frac{\pi }{6}} \right)\,cm\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>