YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình lần lượt là \({x_1} = 3\cos \left( {2\pi t + {\varphi _1}} \right)\) cm và \({x_2} = 4\cos \left( {2\pi t + {\varphi _2}} \right)\), biên độ dao động tổng hợp không thể nhận giá trị 

  • A. 5 cm     
  • B. 12 cm    
  • C. 1 cm       
  • D. 7 cm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>