YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, có các phương trình dao động là : x1 = 3cos(ωt ‒ 0,25π) cm và x2 = 4cos(ωt + 0,25π) cm. Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động trên là 

  • A.  5 cm        
  • B. 12 cm      
  • C. 7 cm   
  • D. 1 cm
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  + Biên độ tổng hợp của hai dao động vuông pha \(A = \sqrt {A_1^2 + A_2^2}  = 5\) cm.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 40445

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Dao động điều hòa

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1