• Câu hỏi:

  Ứng dụng của nuôi cấy mô, tế bào là :     

  • A. kích thích cây mau ra hoa.   
  • B. sản xuất được nhiều giống cây trồng .   
  • C. chỉ nhân nhanh một số giống cây trồng nông nghiệp.
  • D. nhân nhanh được nhiều giống cây trồng nông, lâm nghiệp.   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC