YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Keo đất là gì?

  • A. Là phần tử có kích thước <1 µm, không tan trong nước mà ở trạng thái huyền phù.   
  • B. Là phần tử có kích thước > 1 µm, tan trong nước.
  • C. Là phần tử có kích thước > 2 µm, không tan trong nước. 
  • D. Là phần tử có kích thước < 1 µm, tan ít trong nước.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 19074

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA