AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Qui trình sản xuất giống cây trồng theo sơ đồ phục tráng khác với sơ đồ duy trì ở giai đoạn

  • A. sản xuất hạt xác nhận.     
  • B. sản xuất hạt giống nguyên chủng.
  • C. gieo hạt vật liệu khởi đầu.     
  • D. đánh giá dòng .

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>