AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật nhằm xác định:            

  • A. Mật độ, thời vụ gieo trồng, chế độ phân bón.                        
  • B. Khả năng chống chịu.                
  • C. Khả năng thích nghi.                  
  • D. Năng suất,chất lượng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>