YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hạt giống xác nhận là hạt giống:

  • A.  Được nhân ra từ hạt giống siêu nguyên chủng, để tiếp tục nghiên cứu.
  • B. Được nhân ra từ hạt giống nguyên chủng cung cấp cho nông dân sản xuất đại trà.
  • C. Được nhân ra từ hạt giống nguyên chủng, để tiếp tục nghiên cứu.
  • D. Được nhân ra từ hạt giống siêu nguyên chủng cung cấp cho nông dân sản xuất đại trà. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA