AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Giống mới nếu không qua khảo nghiệm sẽ như thế nào?  

  • A. Không sử dụng và khai thác tối đa hiệu quả của giống mới.                     
  • B. Không được công nhận kịp thời giống.   
  • C. Không biết được những thông tin chủ yếu về yêu cầu kĩ thuật canh tác. 
  • D. Không biết sự sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>