AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thí nghiệm so sánh giống nhằm mục đích gì?

  • A. Để mọi người biết về giống mới.                     
  • B. So sánh toàn diện giống mới nhập nội với giống đại trà.
  • C. Kiểm tra những kỹ thuật của cơ quan chọn tạo giống về quy trình kỹ thuật.     
  • D. Duy trì những đặc tính tốt của giống.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>