AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nội dung của thí nghiệm so sánh là:  

  • A. Bố trí thí nghiệm trên diện rộng                      
  • B. Bố trí sản xuất so sánh các giống với nhau.     
  • C. Bố trí sản xuất so sánh giống mới với giống đại trà.                  
  • D. Bố trí sản xuất với các chế độ phân bón khác nhau.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>