• Câu hỏi:

  Trong thí nghiệm so sánh thì giống mới được bố trí so sánh với giống nào? 

  • A. Giống nhập nội.  
  • B. Giống mới khác.        
  • C. Giống thuần chủng.
  • D. Giống phổ biến đại trà.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC