AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Điều nào sau đây là không đúng?

  • A. Mỗi loại phân vi sinh vật chỉ thích hợp với một loại cây trồng nhất định.           
  • B. Phân vi sinh vật là phân có chứa vi sinh vật sống.
  • C. Phân vi sinh vật có thời hạn sử dụng tương đối dài.
  • D. Bón phân vi sinh vật nhiều năm không làm hại đất. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>