YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nhiệt độ và độ ẩm ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển của sâu bệnh hại :

  • A. Nhiệt độ, độ ẩm cao sâu bệnh phát triển mạnh.         
  • B.  Nhiệt độ, độ ẩm thấp sâu bệnh phát triển mạnh. 
  • C. Nhiệt độ, độ ẩm cao sâu bệnh phát triển kém.                
  • D. Nhiệt độ thấp sâu bệnh phát triển mạnh.                   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 19093

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA