YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Phân Vi sinh vật cố định đạm có tác dụng gì? 

  • A. Chuyển hóa lân khó hòa tan thành lân dễ hòa tan. 
  • B. Chuyển hóa lân hữu cơ thành lân vô cơ   
  • C. Phân giải chất hữu cơ thành chất khoáng đơn giảng.
  • D. Chuyển hóa nitơ tự do thành đạm cho đất.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 19103

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA