YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hệ thống sản xuất giống cây trồng được tiến hành theo trình tự nào? (SNC: siêu nguyên chủng, NC: nguyên chủng)

   

  • A. Sản xuất giống xác nhận →NC→SNC→ Đại trà.     
  • B. Sản xuất hạt NC → SNC→Xác nhận → Đại trà.
  • C. Sản xuất hạt NC → Xác nhận → SNC→ Đại trà.                      
  • D. Sản xuất hạt SNC →NC →Xác nhận → Đại trà.            

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 19069

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON