YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Biện pháp nào không hợp lý khi cải tạo đất xám bạc màu?

  • A. Xây dựng bờ vủng bờ thửa tưới tiêu hợp lý.        
  • B. Cày sâu,bừa kỷ. bón phân, bón vôi hợp lý.
  • C. Trồng cây thành băng, trồng cây bảo vệ đất.        
  • D. Luân canh cây trồng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 19100

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON