AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Loại đất nào sau đây cần phải cải tạo : 

  • A. Đất phù sa.               
  • B. Đất xói mòn, đất xám bạc màu. 
  • C. Đất xám bạc màu, đất phù sa.
  • D. Đất xói mòn và đất phù sa sông Hồng.        

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>