AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Quy trình nuôi cấy mô tế bào được tiến hành theo các bước sau:

  • A. Chọn vật liệu khởi đầu →khử trùng → tạo chồi → tạo rễ → chuyển vào môi trường thích ứng → đưa ra vườn ươm.        
  • B. Chọn vật liệu khởi đầu  khử trùng tạo rễ  tạo chồi  chuyển vào môi trường thích ứng → đưa ra vườn ươm.            
  • C. Không cần tuân thủ các bước.    
  • D. Chọn vật liệu khởi đầu  tạo rễ  tạo chồi  chuyển vào môi trường thích ứng  khử trùng đưa ra vườn ươm.             

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>