AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một xã X mới nhập về một giống lúa mới đang được sản xuất phổ biến nơi đưa giống đi, để mọi người sử dụng giống này trước hết họ phải làm gì? 

  • A. Làm thí nghiệm so sánh giống.           
  • B. Làm thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật.
  • C. Làm thí nghiệm quảng cáo.       
  • D. Không cần làm thí nghiệm mà cho sản xuất đại trà ngay.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>